Tag Archives: อินเทอร์เน็ต

ภัยที่มาจากโลกออนไลน์หรือโลกอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร แต่ด้วยขนาดของเครือข่ายที่ครอบคลุมผู้ใช้ทั่วโลกเกือบพันหกร้อยล้านคน ปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาล ทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานมากมาย ในแง่ของบุคคลที่เข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อแสวงหาประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารมากมายทั้งจริงและไม่จริง การหมิ่นประมาท การฉ้อโกงรูปแบบต่างๆ ที่เกิดในโลกปกติก็เกิดบนโลกออนไลน์ด้วย การติดต่อกับคนแปลกหน้า ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด เพราะการติดต่อกันบนอินเทอร์เน็ตอาศัยเพียงการพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันเป็นหลัก จึงอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ การเชื่อในข้อความหรือรูปภาพที่ได้รับ ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์หรืออันตรายที่คาดไม่ถึง เป็นต้นว่า เพื่อนแช็ตของเราแทนที่จะเป็นเด็กรุ่นเดียวกัน เมื่อนัดพบจริงๆ กลับกลายเป็นคนแก่รุ่นพ่อ เราจึงควรระมัดระวังเรื่องของการให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้า อย่าเชื่อข้อมูลหรือสิ่งที่ได้อ่านหรือได้เห็นบนอินเทอร์เน็ตง่ายๆ และที่สำคัญคืออย่านัดพบกับคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาด หลายกรณีที่เกิดขึ้นคือเด็กสาวหลงเชื่อเพื่อนแช็ตแล้วนัดพบกันจึงโดนข่มขืนทำร้าย ในบางกรณีแม้เด็กสาวไม่ยอมให้นัดพบ แต่คนร้ายมาดักรอที่หน้าสถานศึกษา เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนรูปถ่าย บอกชื่อสถานศึกษา และให้เบอร์โทรศัพท์ไประหว่างการแช็ต เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต มีทั้งที่สร้างสรรค์และตรงกันข้าม ข้อมูลบางอย่างขัดต่อกฎหมาย วัฒนธรรม ศีลธรรม และมาตรฐานอันดีงามของสังคม บนอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์ลามก ภาพความรุนแรง มีการเล่นพนัน โฆษณาชวนเชื่อ ข้อมูลโน้มน้าวชักจูง หรือกระทู้วิพากวิจารณ์แรงๆ … Continue reading

Posted in อินเตอร์เน็ต | Tagged | Comments Off on ภัยที่มาจากโลกออนไลน์หรือโลกอินเทอร์เน็ต