ความสำคัญในการรับกำจัดขยะติดเชื้อ

การจัดการของเสียมีความสำคัญสำหรับโรงพยาบาลรับกำจัดขยะติดเชื้อมากกว่าอุตสาหกรรมหรือสถาบันอื่นๆ รับกำจัดขยะติดเชื้อโรงพยาบาลผลิตของเสียจำนวนมากและของเสียจากแหล่งต่างๆ รับกำจัดขยะติดเชื้อและไม่สามารถทิ้งขยะทั้งหมดลงในถังขยะได้ของเสียที่ผลิตโดยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลมีสองประเภทของเสียทางคลินิกซึ่งผลิตโดยกระบวนการทางการแพทย์และของเสียมาตรฐานของเสียทางคลินิกของเสียทางคลินิกถูกสร้างขึ้นจากขั้นตอนการผ่าตัด

รับกำจัดขยะติดเชื้อและมีของเสียหกประเภทซึ่งการกำจัด

รับกำจัดขยะติดเชื้อนั้นได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยกฎหมายและขั้นตอนของมีคมเข็มฉีดยาใต้ผิวหนัง มีดผ่าตัดและของมีคมอื่นๆ ที่เป็นโลหะซึ่งต้องทิ้งในถังขยะที่มีของมีคมพิเศษรับกำจัดขยะติดเชื้อถังขยะเหล่านี้มีเครื่องหมายชัดเจนว่าเป็นอันตราย และออกแบบมาเพื่อป้องกันการสอดมือหรือตัวเลขโดยไม่ได้ตั้งใจ

ซึ่งอาจนำไปสู่การติดเชื้อและการปนเปื้อนได้ติดเชื้อของเสียที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ ผ้าพันแผล รอยประสาน และสิ่งของอื่นๆ ที่มีเศษมนุษย์ติดอยู่จะต้องทิ้งในถังขยะอนามัยด้วยซึ่งจะต้องมีการทำเครื่องหมายและกำจัดอย่างชัดเจนตามขั้นตอนที่ถูกต้องนี่คือส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น เนื้อเยื่อของมนุษย์ ซึ่งถูกควบคุมอย่างเข้มงวดในการกำจัด มีการใช้วิธีการเผาแบบดั้งเดิม

แต่มีการใช้วิธีการอื่นๆ รับกำจัดขยะติดเชื้อที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าและบ่อยครั้งขึ้นยายาและสารเคมีที่กำจัดก็ควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นกันกัมมันตภาพรังสีพบได้น้อยกว่ารับกำจัดขยะติดเชื้อแต่มีการควบคุมอย่างเท่าเทียมกัน ของเสียกัมมันตภาพรังสีมักเกิดจากการเอกซเรย์และการฉายรังสีปฏิเสธทั่วไปโรงพยาบาลยังผลิตขยะทั่วไปและของเสียจำนวนมากด้วย เกิดจากผู้ป่วย ผู้มาเยี่ยม พนักงาน สำนักงาน ห้องครัวรับกำจัดขยะติดเชื้อ

รับกำจัดขยะติดเชื้อและในขณะที่ไม่มีแนวทางปฏิบัติ

รับกำจัดขยะติดเชื้อที่เข้มงวดสำหรับขยะประเภทนี้มีข้อควรจำในการจัดการกับขยะในโรงพยาบาลสุขอนามัยมักเป็นปัจจัยสำคัญพยาบาลและแพทย์ไม่ต้องการจับถังขยะเพื่อทิ้งเศษกระดาษรับกำจัดขยะติดเชื้อเพราะจะทำให้พวกเขาต้องผ่านขั้นตอนการล้างมืออย่างเข้มงวดด้วยเหตุนี้ถังขยะของโรงพยาบาลหลายแห่งจึงใช้แป้นเหยียบซึ่งช่วยลดความเสี่ยง

บริการรับกำจัดขยะติดเชื้อที่จะเกิดการปนเปื้อนข้ามได้เช่นกันการพิจารณาถังขยะของโรงพยาบาลอีกประการหนึ่งคือความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยถังขยะทนไฟเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยและทางเดินหากเพลิงไหม้ในโรงพยาบาลอาจนำไปสู่ความหายนะร้ายแรงต่อชีวิตรับกำจัดขยะติดเชื้อในยุคนี้และยุคสมัยนี้รับกำจัดขยะติดเชื้อมีการใช้ถังขยะของโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการซ่อนบรรจุภัณฑ์ต้องสงสัย เพิ่มเติม https://www.krusueasafetytraining.com/

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.