การผ่าตัดเสริมจมูกหรือการผ่าตัดจมูกทำเพื่อปรับปรุงสัดส่วนและรูปทรงหรือรูปร่างของเสริมจมูก แก้จมูกตลอดจนแก้ไขการหายใจที่ผิดปกติที่เกิดจากความผิดปกติของจมูกหรือช่องจมูกที่แคบ บ่อยครั้งที่เกิดจากการเสริมความงามการเสริมจมูกสามารถเพิ่มความมั่นใจในตนเองของบุคคลได้ เสริมจมูก แก้จมูกแต่ในขณะที่การผ่าตัดเสริมจมูกมีประโยชน์ต่อสุขภาพและความงามที่น่าทึ่ง แต่ก็มีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงหลังการผ่าตัด

ประโยชน์ของงานจมูกความสมมาตรของใบหน้าเป็นหนึ่งในประโยชน์หลักของงานจมูกที่จูงใจให้ผู้คนเข้ารับการผ่าตัดเสริมเสริมจมูก แก้จมูกสำหรับการผ่าตัดเสริมจมูกเป็นศิลปะมากพอ ๆ กับวิทยาศาสตร์ เสริมจมูก แก้จมูกในฐานะที่เป็นศิลปะจุดมุ่งหมายหลักคือการนำความงามออกมาโดยการปรับปรุงรูปร่างและสัดส่วนของเสริมจมูก แก้จมูกด้วยส่วนที่เหลือของใบหน้าของคนไข้ประโยชน์ในการเสริมจมูก ได้แก่ การลดหรือเสริมขนาดจมูก

ภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้าง

การปรับขนาดจมูกให้ได้สัดส่วนที่สมมาตรกับใบหน้าอื่น ๆการแก้ไขความกว้างของจมูกที่ดั้งและปลายจมูกที่เป็นกระเปาะหงายขึ้นหรือหลบตาการปรับปรุงจมูกโดยการเอาเสริมจมูก แก้จมูกหรือการอุดจมูกการแก้ไขความเบี่ยงเบนของจมูกและความไม่สมมาตรจมูกเป็นหนึ่งในลักษณะที่กำหนดมากที่สุดของใบหน้าและเสริมจมูก แก้จมูกด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของความไม่พอใจของคนจำนวนมาก เสริมจมูก แก้จมูกที่มีตำหนิหรือใบหน้าที่ไม่สมส่วนอาจเป็นสาเหตุของความนับถือตนเองที่ต่ำหรือขาดความมั่นใจในตนเอง งานเสริมจมูกสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความนับถือตนเองของบุคคลโดยการกำจัด

ข้อบกพร่องบนใบหน้านอกเหนือจากประโยชน์ด้านความงามและจิตใจแล้วงานจมูกยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีปัญหาการหายใจและภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้าง การผ่าตัดเสริมจมูก แก้จมูกสามารถเปิดช่องจมูกที่แคบหรือตีบทำให้ผู้ป่วยหายใจได้ตามปกติและแก้ไขข้อบกพร่องของจมูกอื่น ๆความเสี่ยงในการเสริมจมูก แก้จมูกอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับการผ่าตัดทุกประเภทการเสริมจมูกมีความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและมักใช้เวลาพักฟื้นนาน

การเสริมจมูกและภาวะแทรกซ้อนบางประการที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด

อย่างไรก็ตามภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่เป็นเพียงเล็กน้อยและสามารถแก้ไขได้ง่าย แม้ว่าจะไม่ค่อยได้ยินภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในการผ่าตัดเสริมความงามประเภทนี้ เสริมจมูก แก้จมูกแต่การรู้ถึงความเสี่ยงในการทำงานของจมูกที่อาจเกิดขึ้นเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับความงามและสุขภาพของคุณ เสริมจมูก แก้จมูกปรับโครงสร้างโดยปกติผู้ป่วยจะถูกขอให้ลงนามในการสละสิทธิ์หรือแบบฟอร์มยินยอมก่อนการผ่าตัดจะดำเนินการความเสี่ยง

ในการเสริมจมูกและภาวะแทรกซ้อนบางประการที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดมีดังต่อไปนี้เสริมจมูก แก้จมูกการปรึกษากับศัลยแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับจมูกเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เสริมจมูก แก้จมูกซึ่งรวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัดและสิ่งที่คุณควรทำหลังจากนั้นเพื่อป้องกันหรือรักษาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด