จำต้องเลือกสรรใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่มีปริมาตรของลายนิ้วมือ พร้อมทั้งเหมาะสำหรับจำนวนผู้ใช้งาน ไม่ก็เจ้าหน้าที่ภายในหุ้นส่วน  พร้อมทั้งจำเป็นจะต้องให้มีความเที่ยงตรงของปริมาณลายพิมพ์นิ้วมือของแต่ละคนที่ประสงค์ให้จำได้  โดยการกรองจ่ายเงินเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มีปริมาตรสูงมากแต่ราคาอาจจะสูงตามไปด้วย ซึ่งบางครั้งอาจเกินความจำเป็น ในการใช้งาน ซึ่งน่าจะเลือกสรรให้เหมาะสำหรับส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย จะได้มิเป็นการร่อยหรอ

 

การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะมีการลงรายการจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือทุกครั้ง เป็นเหตุให้ความถี่ในการใช้งาน ส่งผลในการกรองปริมาตรของรายการสแกนนิ้ว จากที่จดในเครื่อง เนื่องจากถ้าหากมีการใช้งานภายในการใช้เครื่องบันทึกเวลาทำงานเข้านอกออกในของบุคลากร ก็พอๆ กับว่าจะหมายถึงการใช้คนละ 2 รายการต่อวัน แต่ถ้าหากใช้ในการเข้าๆ ออกๆประตูหลักของหน่วยงาน ก็อาจทำให้เกิดการใช้งานมากถึงวันละกว่าสิบครั้งต่อคนและต่อวันเลยทีเดียว จึงสมควรเลือกสรรเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วย

 

ความไวที่จะจำเป็นต้องมีผลต่อการอ่านลายพิมพ์นิ้วมือของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ นาฬิกายาม นับว่าคือสิ่งที่สลักสำคัญ เพราะเครื่องจักควรสามารถอ่านลายพิมพ์นิ้วมือได้อย่างแม่นยำและฉับไว และจะจำต้องมีความรอบคอบ ทักษะสูงในการวัดผลจากตำแหน่งการวางนิ้วมือของผู้ใช้งานแต่ละครั้งเพราะว่าสามารถมีมุมที่มิเหมือนกัน  ซึ่งยังมีเหตุอื่นๆ ที่อาจทำเอากำลังเร็วในการอ่านลายนิ้วมือของเครื่องสแกนลายนิ้วมือช้าลงไป จะจำเป็นต้องเข้าใจและทำความเข้าใจแนวทางในการนำประกาศออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือด้วย ว่ามีความสะดวกมากน้อยเพียงใด โดยอาจใช้ ยูเอสบีเพื่อการเผื่อข่าวคราว หรือถ้ามีโปรแกรมเสริมเติมสำหรับทำการเชื่อมต่อและเก็บข่าวสารผ่านระบบ  เพื่อหาทางนำข่าวสารออกมาใช้ในการประมวลผลอย่างการเก็บเงินค่าล่วงเวลาไม่ก็ค่าโอทีให้พนักงานนั่นเอง สนใจ https://www.siamfingerscan.com/products.php?id=13